Gamle Kongeveg in Stor-Elvdal.

Home
Sign pointing to the Gamle Kongeveg.
© 2008 S Williams & D J Jongkind