Riksveien 13 i nærheten av Nesheim.

Home
Sunny route 13 near Nesheim.
© 2008 S Williams & D J Jongkind