Tvinndefossen.

Home
The falls at Tvinne.
© 2008 S Williams & D J Jongkind