Bye bye Sørfjorden.

Home
The view from Granvinfjorden to Sørfjorden.
© 2008 S Williams & D J Jongkind