Gol Turlag logo.

Hvor er jeg?:^mistymornings--> Gol Turlag

Velkommen i Gol Turlag

Usikten Golsjellet

Gol Turlag ble stifta i 2002 og det har siden blitt arrangert mange fine turer både til fots og på ski. Gol er et fint utgangspunkt for å nå turterreng med mange ulike utfordringer både lokalt og noe lenger unna.

På denne nettsiden finner dere årets turprogram. Håper dette kan friste til deltagelse for felles turglede. Både gamle og nye medlemmer samt turglade uten medlemsskap er alle velkomne. Det er lagt opp til varierte turer både på søndager, onsdager og helg.

Vi ønsker å legge til rette slik at det blir en god turopplevelse for alle.

Er du på jakt etter informasjon om andre friluftsopplevelser, overnatting eller arangementer i Gol se på Golinfo.no

Bli med på tur

Strandavatn - Skorpetind